Roland Laschet, Managing Director

Adveo Benelux


Adveo is een toonaangevende Benelux distributeur in kantoor- en papierwaren. Het bedrijfsmodel berust op een excellente logistieke invulling binnen de distributieketen en ondersteunt de competitiviteit van dealers en retailers in hun strijd voor marktaandeel met een uitzonderlijk breed productaanbod, ongeëvenaarde logistieke prestaties en marketingformules zoals Calipage (www.calipage.be) en Office deal (www.officedeal.be). Het hoofdkantoor en logistieke centrum is gevestigd in Deinze. Daarnaast hebben ze een verkoopteam voor de Nederlandse markt. Het Benelux logistieke centrum van 16.000 m² opslag herbergt een assortiment van ruim 21.000 referenties waarvan 98,5% binnen een tijdsbestek van 24 uur doorheen de Benelux geleverd wordt aan de tussenhandel of in opdracht van de dealer aan de eindgebruiker.

In juli 2020 spraken we met Roland Laschet, Managing Director van Adveo  Benelux, over zijn ervaring met de diensten en optimalisaties van Spendless.

Geen twijfel

“Toen jullie me benaderden, was ik niet op zoek naar een dergelijke samenwerking. Een studie naar gelijkaardige bedrijven heb ik bijgevolg niet gedaan. Maar twijfelen om met jullie in zee te gaan, deed ik niet.

Tijdens het eerste gesprek met Hannes had ik onmiddellijk een goed gevoel. Het klikte vanaf het eerste moment. Deze klik en jullie lijst van goede referenties gaf me een belangrijke aanzet om onze vaste kosten onder de loep te nemen.”


Niets te verliezen

Omdat we bij Spendless onafhankelijk de vaste kosten van bedrijven optimaliseren, ontvangen we nooit een commissie of fee van een leverancier. We vragen onze vergoeding aan de klant. En baseren ons hiervoor op de besparingen die we voor hen realiseren.

“Ik had niets te verliezen; bespaar ik niets, dan betaal ik niets”.

Vlekkeloze samenwerking

“Jullie bekijken kosten zeer kritisch en brengen die terug op een laag tot normaal niveau. Als externe partner helpen jullie om kosten te beheersen en optimaliseren, zonder dat we er zelf veel tijd in moeten steken. Wij leverden de juiste data, jullie deden het grote werk en communiceerden ons de belangrijkste resultaten. Het leveren van deze data is uiteraard heel belangrijk; enkel zo haal je het beste resultaat. Garbage in, garbage out.”

Het is voor ons belangrijk dat klanten onze adviezen uitvoeren. We communiceren de belangrijkste stappen en geven voldoende feedbackmogelijkheden. We analyseren data en optimaliseren contracten. Onze klanten ontvangen, per kost, verschillende offertes van huidige en nieuwe leveranciers. Aangevuld met besparingssimulaties.

Op het einde van de rit beslist de klant zelf met welke leverancier hij verder wil. Het maakt voor ons niet uit of dit de voordeligste oplossing is of niet. We geven inzicht. Als de klant de alternatieven kent en weet wat het besparingspotentieel is, hebben we ons werk geleverd.

“Jullie zijn in staat geweest om enkele kosten serieus naar beneden te brengen. Een vlekkeloze samenwerking.”

Beter resultaat dan verwacht

Een tiental vaste kosten werden voor Adveo Belgium onder de loep genomen. En het waren niet zozeer de “normale, verwachte kosten zoals energie en telecom” die het meeste opleverden. “De grote kleppers kwamen uit transport en karton, een dienst en product die we zelf enorm gebruiken”.

Uitgevoerde optimalisaties:

  • Brandstof -50%
  • Elektriciteit -21%
  • Gas -11%
  • Mobiele telefonie -29%
  • Vaste telefonie/datalijnen -34%
  • Transport -9%
  • Kopiers -14%
  • Security -28%
  • Karton -15%

Blijvende samenwerking

In een eerste oefening optimaliseert Spendless de vaste kosten. Het doel is de contracten in orde te brengen en de beste tarieven en voorwaarden aan te bieden aan de klant. We baseren ons hiervoor op het verbruik van de klant: wat hebben ze nodig en wat verdienen ze. Minstens. In de meeste gevallen resulteert dit in hoge besparingen. 

Nadat de eerste kostenoptimalisaties zijn afgerond en de contracten zijn afgesloten, blijft het belangrijk om de kosten goed te beheren, periodiek te controleren en te optimaliseren. Je wilt stabiele en marktconforme prijzen. Fijn om te horen dat Adveo Benelux een langdurige samenwerking wenst aan te gaan:

“Ik wil met jullie in contact blijven. We rekenen op jullie marktkennis en kennis van andere bedrijven. Met jullie contacten en know-how wil ik dat jullie ons blijven ondersteunen. Geen one shot, maar een blijvende samenwerking. Jullie hebben een bredere kijk en kunnen bij veel mensen binnenkijken”.

Bedankt voor de fijne samenwerking Adveo!