Privacy

Spendless | NGX3 BV verbindt zich ertoe de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van de Website te respecteren en te beschermen, onder naleving van de Belgische privacy wetgeving en van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Gegevens die door NGX3 BV worden verzameld

Uw persoonsgegevens worden door NGX3 BV verzameld wanneer u gebruik maakt van de applicatie(s) van NGX3 BV, zich hiervoor registreert, of op enige andere wijze met NGX3 BV communiceert. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adres gegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer
 • Mobiel nummer

De persoonsgebonden gegevens binnen ons applicatieplatform worden enkel verwerkt op basis van een contractuele overeenkomst met bijhorende verwerkingsovereenkomst tussen NGX3 en uw werkgever (Business 2 Business - de klant).

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van NGX3 BV en zullen niet worden doorgegeven aan derden. NGX3 BV gebruikt geen persoonsgegevens voor direct marketing of voor marktonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen door NGX3 BV uitsluitend worden aangewend om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en met name te gebruiken voor volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van de opdracht en taken van NGX3 BV aan de klant die de persoonsgegevens ter beschikking stelt;
 • ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NGX3 BV met het oog op een optimalisatie van haar dienstverlening, het verkrijgen van betere voorwaarden van telecommunicatiebedrijven,...
 • om u te informeren over onze diensten en evoluties via nieuwsbrieven

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Binnen een contractuele samenwerking met een werkgever (bedrijf).
 • Via nieuwsbrief inschrijvingsformulier op onze website
 • Enz.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met een maximum van 3 jaar. Indien gewenst dan kan de klant een andere termijn vastleggen.

Voor nieuwsbrieven wordt er een opt-in/opt-out mogelijkheid voorzien.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is om onze doeleinden optimaal te vervullen.

Automatische verwerking

In de contractuele samenwerking met onze opdrachtgever (werkgever) voorzien we een gedeeltelijke automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens. De adviezen omtrent verbetering/optimalisatie worden niet-automatisch genomen.

Beveiliging van de gegevens

NGX3 BV neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend actieplan, een privacy verklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Website & Cookiebeleid

NGX3 BV beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

1. Wat zijn cookies?

NGX3 BV gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.
NGX3 BV gebruikt cookies om:

 • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
 • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door NGX3 BV als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:

Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ .

Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) of Facebook & LinkedIn kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Orbid diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de NGX3 BV websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Rechten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • AVG - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: info@spendless.be

Contactgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van NGX3. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen:

SPENDLESS | NGX3 BV
Bruwaan 41C
9700 Oudenaarde (BELGIUM)
info@spendless.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door NGX3 BV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop NGX3 BV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl/contact